3D打印初学者手册:如何通过手机拍照3D建模打印 

3D打印图文教程 /[电子刊物]
7_APP扫描建模 3DPrintingBookletforBeginners(英文)_页面_01.jpg 7_APP扫描建模 3DPrintingBookletforBeginners(英文)_页面_02.jpg 7_APP扫描建模 3DPrintingBookletforBeginners(英文)_页面_03.jpg 7_APP扫描建模 3DPrintingBookletforBeginners(英文)_页面_04.jpg 7_APP扫描建模 3DPrintingBookletforBeginners(英文)_页面_05.jpg
3D打印初学者手册:如何通过手机拍照3D建模打印 共17页(英文)
完整版pdf下载地址:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
相关推荐
B Color Smilies

全部评论27

快速回复 返回顶部 返回列表